Το σχέδιο του δήμου Χανίων κατά της κλιματικής αλλαγής

Τον οδικό χάρτη που είναι επί της ουσίας ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, προετοιμάζει ο Δήμος Χανίων, ο οποίος πρόσφατα εντάχθηκε στο Σύμφωνο των δημάρχων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας, που στην πρώτη της συνεδρίαση αποφασίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθηθούν το επόμενο διάστημα, έγινε καταμερισμός αρμοδιοτήτων, ενώ τέθηκε και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών.

Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά τη συλλογή στοιχείων, που αφορούν τον Δήμο Χανίων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, την αγροτική δραστηριότητα, τη διαχείριση των αποβλήτων, και τις εκπομπές αέριων ρύπων. Η δεύτερη φάση αφορά την εκπόνηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου δράσης, που θα περιλαμβάνει προτάσεις, δράσεις και έργα, που θα συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή.

«Η απόφαση της δημοτικής αρχής να ενταχθεί ο Δήμος Χανίων στο Σύμφωνο των δημάρχων για το Κλίμα ήταν συνειδητή και στοχευμένη. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί αλλά προχωράμε γρήγορα στην εκπόνηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, προκειμένου πρώτα από όλα να τεκμηριώσουμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας», δήλωσε μετά την συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος Γιώργος Φραγγεδάκης.

«Θέλουμε να ετοιμάσομε ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου και των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, που στη συνέχεια θα μας επιτρέψει να αντλήσομε πόρους από το ΠΕΠ, τα Τομεακά του ΕΣΠΑ και άλλες πηγές, προκειμένου ο Δήμος να υλοποιήσει συγκεκριμένες δράσεις και έργα. Μόνο στον άξονα 2 του ΠΕΠ Κρήτης προβλέπονται 258 εκατ. ευρώ για έργα βιώσιμης ανάπτυξης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής», επεσήμανε από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του Δήμου, Δημήτρης Φραγκάκης.

AΠΕ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress