Σύστημα τηλεμετρίας στη διαχείριση υδάτινου δυναμικού

Η αειφόρος, ορθολογική και ποιοτική διαχείριση του υδάτινου δυναμικού της Κρήτης, μέσω της βέλτιστης διανομής των υδάτινων πόρων του νησιού, με ταυτόχρονη παρακολούθηση της ποιότητας των νερών, αποτελούν τον κεντρικό άξονα του έργου με τίτλο «σχεδιασμός ευφυούς συστήματος αειφόρου διαχείρισης υδατικών δικτύων εφαρμογή στην Κρήτη – Smart Waters».

Η πορεία υλοποίησης του έργου αποτέλεσε το αντικείμενο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας, το συγκεκριμένο έργο είναι σε απόλυτη συνάφεια με το υπάρχον Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης. Θα αποδείξει την ωφέλεια και αποτελεσματικότητα ενός πλήρους αυτοματοποιημένου δικτύου υδάτων με χρήση τηλεμετρίας και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο που θα καταλήγουν σε προτάσεις για τη διευκόλυνση των αποφάσεων του διαχειριστή.

Το έργο απευθύνεται τόσο στους λήπτες αποφάσεων και τους ειδικούς με το αντικείμενο επιστήμονες όσο και στους τοπικούς διαχειριστές υδάτινων πόρων και καταναλωτές-πολίτες για μείωση του κόστους της ενεργειακής κατανάλωσης και μείωση της σπατάλης πόρων καθώς και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων.

Έως τώρα έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι μελέτες εξοικονόμησης ενέργειας στα αντλιοστάσια του δικτύου, ενώ σε προχωρημένο στάδιο σύνταξης βρίσκονται οι μελέτες ενεργειακής αυτονόμησης του δικτύου με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ψηφιοποίηση του μοντέλου υδραυλικής και ενεργειακής προσομοίωσης και το ευφυές μοντέλο διαχείρισης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, έγιναν παρουσιάσεις από όλους τους εταίρους, καθορίστηκαν οι επόμενες δραστηριότητες και προγραμματίστηκαν ημερίδες συζήτησης – διαβούλευσης και προβολής των αποτελεσμάτων του έργου στα Χανιά και στο Ηράκλειο, όπου θα προσκληθούν να συμμετάσχουν όλοι οι σχετικοί φορείς της Κρήτης, καθώς και οι καταναλωτές – πολίτες.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν: το Εργαστήριο Ελέγχου Βιομηχανικών και Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης (επικεφαλής εταίρος), ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ινστιτούτο Γεωτεχνικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης-Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης.

AΠΕ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress