Ο Αληθινός Θεός

Ο άνθρωπος ανέκαθεν προκειμένου να αντιμετωπίσει τα διάφορα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα του, κατέφευγε σε θεούς… και δαίμονες, που ήλπιζε ότι θα τον βοηθούσαν..

Με την πάροδο των αιώνων εξελίχθηκε στο νου, στις τέχνες, στις επιστήμες και γενικότερα στον πολιτισμό. Τότε είδε πως οι Θεοί που είχε φτιάξει, ήσαν όλοι ψεύτικοι….., είδωλα….

Ήρθε ο 20ος αιώνας και με την έντονη λογική του, την επιστήμη του, τον ορθολογισμό του, σάρωσε όλα τα παραμύθια, όλα τα είδωλα, όλους τους ψεύτικους θεούς.

Του μένει μόνο πλέον, η καθαρή επιστήμη, η καθαρή λογική.

Όμως όπως ομολογούν μεγάλοι εκπρόσωποι της επιστήμης και της λογικής, αλλά και όπως βλέπουμε και από την καθημερινότητα μας, η επιστήμη και η λογική δεν επαρκούν για να μας λύσουν όλα τα προβλήματα και μάλιστα τα πολύ μεγάλα.

Το πρόβλημα του πόνου, της συνείδησης, της ελευθερίας, της ά-πειρης αλήθειας, της ύπαρξης, της ζωής και του θανάτου παραμένουν άθικτα και άλυτα. Είναι χαώδη προβλήματα..

Εδώ βρίσκεται τώρα ο άνθρωπος πάλι σε αδυναμία..

Υπάρχει αληθινός Θεός… Έξω από τα είδωλα.. Έξω από νοησαρχίες και θρησκευτικά κατεστημένα. Έξω από θρησκοληψίες και από “καθαρτήριο πυρ”.. Έξω από ουτοπίες…

Ας μη τρέχουμε πίσω από σκιές…. Φτάνει πια… Αρκετά γίναμε πιόνια και “υπάλληλοι” θεών και εξουσιών.

Κουραστήκαμε… Αποκάμαμε.. Δεν πάει άλλο…

Πρέπει να γίνουμε σοφοί… αλλά με ήθος.

 

Τιμόθεος Κιλίφης

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress