Ξεναγήσεις του κοινού στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Νιάρχος

Η οικονομική διευθύντρια του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» Χριστίνα Λαμπροπούλου, αναλαμβάνει τη θέση του απελθόντος διευθύνοντος συμβούλου του οργανισμού «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» Γιάννη Τροχόπουλου, μέχρι την παράδοση του οργανισμού στο Ελληνικό Δημόσιο.

Όπως ανακοινώθηκε κατά τη σημερινή 63η συνάντηση της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Κέντρο Πολιτισμού, η Χριστίνα Λαμπροπούλου ανέλαβε τα καθήκοντα, έπειτα από απόφαση του ΔΣ του οργανισμού. Μετά την παράδοση του οργανισμού στο Δημόσιο, το σύνολο του ΔΣ θα παραιτηθεί και θα διοριστεί νέο συμβούλιο από το Ελληνικό Δημόσιο. Η παράδοση της μοναδικής μετοχής του οργανισμού στο κράτος υπολογίζεται, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ιδρύματος Νιάρχος Ανδρέα Δρακόπουλο, πριν από το τέλος του 2016.

Όπως επισημάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, το έργο της κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού βρίσκεται σε διαδικασία ολοκλήρωσης. Το Κέντρο αναμένεται να ανοίξει για το κοινό το 2017. Σε αυτή τη φάση, γίνονται τακτικές συναντήσεις των εκπροσώπων του Οργανισμού, της Λυρικής και της Βιβλιοθήκης για την μετάβαση και την μελλοντική λειτουργία τους στο χώρο. Οι φορείς επεξεργάζονται από κοινού ένα πρόγραμμα για υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Σχετικά με τη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου, βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί για τη μίσθωση του χώρου στάθμευσης, την ασφάλιση του Κέντρου Πολιτισμού και τη διαχείριση των πληροφοριακών και τεχνολογικών υποδομών, που αναμένεται να ολοκληρωθούν τον επόμενο μήνα. Επίσης, στο στάδιο της αξιολόγησης βρίσκονται οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη του αναδόχου για συντήρηση των υποδομών και για τη μίσθωση των χώρων εστίασης.

Επίσης, έχει ξεκινήσει η επεξεργασία του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού, που θα πρέπει να παραδοθεί με την ολοκλήρωση του έργου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Γιάννης Παντής, ανακοίνωσε ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη θα ενταχθεί σε δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, την «Εθνική ψηφιακή βιβλιοθήκη» και το «Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών», προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της. Όσον αφορά τη νομοθεσία για τη λειτουργία της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το σχετικό σχέδιο βρίσκεται στη φάση των διορθώσεων, προκειμένου να προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση.

Ο πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής Αθανάσιος Θεοδωρόπουλος, επισήμανε ότι έχει φτάσει στο τελικό στάδιο η κατάρτιση του νέου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του φορέα.

ΑΠΕ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress