Εφαρμογή για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Μέσω διαδικτυακής εφαρμογής θα μπορούν στο εξής οι ενδιαφερόμενοι να πληροφορούνται σχετικά με τις κατά τόπους δυνατότητες του Διασυνδεδεμένου Δικτύου για την απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση renewal.deddie.gr

Επιλέγοντας τη γεωγραφική περιοχή ενδιαφέροντός τους, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται αναφορικά με τα διαθέσιμα περιθώρια απορρόφησης ισχύος για κάθε ένα μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ της επιλεγείσας περιοχής και τη συνακόλουθη δυνατότητα σύνδεσης νέου δυναμικού παραγωγής.

Τα αποτελέσματα, αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο, εμφανίζονται τόσο υπό μορφή πίνακα όσο και σε χάρτη, με χρωματικό κώδικα διαθεσιμότητας.

Τα στοιχεία αντλούνται από τη μηχανογραφική εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων σύνδεσης σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που έχει αναπτύξει και τηρεί ο ΔΕΔΔΗΕ και ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.

«Οι παρεχόμενες με την εφαρμογή αυτή πληροφορίες, σε συνδυασμό με τα αναρτημένα αρχεία αιτήσεων στον ιστότοπο του ΔΕΔΔΗΕ, όπου αποτυπώνεται η κατάσταση κάθε αιτήματος καθώς και η ηλεκτρική αντιστοίχισή του, επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενους να έχουν διαυγή εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο δεσμεύεται ισχύς στο Δίκτυο και διασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό επίπεδο διαφάνειας», αναφέρει ο Διαχειριστής.

Πηγή: real.gr

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress