Εξαιρετικής ποιότητας για κολύμβηση τα ελληνικά νερά

Το 97,2% των περιοχών στην Ελλάδα διαθέτει ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση για τα ύδατα κολύμβησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση που αφορά το 2015 και προβλέπει για το 2016, δείχνει ότι σε ευρωπαϊκή κλίμακα, το 96 % των περιοχών κολύμβησης πληρούσε τις ελάχιστες απαιτήσεις, ενώ το 84 % ικανοποιούσε τις αυστηρότερες προδιαγραφές του επιπέδου «εξαιρετικής ποιότητας».

Περιοχές κολύμβησης με ύδατα εξαιρετικής ποιότητας πάνω από το 90 % βρέθηκαν σε οκτώ κράτη μέλη: Λουξεμβούργο (το σύνολο των 11 δηλωθέντων περιοχών υδάτων κολύμβησης), Κύπρος (99,1 % των περιοχών υδάτων κολύμβησης), Μάλτα (97,7 %), Ελλάδα (97,2 %), Κροατία (94,2 %), Ιταλία (90,6 %), Γερμανία (90,3 %) και Αυστρία (90,2 %).

Για την εκπόνησή της έγιναν αναλύσεις δειγμάτων νερού που ελήφθησαν σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε ολόκληρη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία και δείχνουν αν τα ύδατα έχουν μολυνθεί ή όχι από περιττωματική μόλυνση από λύματα και κτηνοτροφικά απόβλητα. «Τα ευρωπαϊκά ύδατα κολύμβησης έχουν, σε ποσοστό 96 %, αποδεκτή ποιότητα και, σε ποσοστό 84 %, ικανοποιούν προδιαγραφές «εξαιρετικής ποιότητας». Αυτό είναι το αποτέλεσμα 40 ετών επενδύσεων σε υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης. Αποτελεί ένδειξη ότι η νομοθεσία της ΕΕ λειτουργεί ικανοποιητικά. Αποτελεί επίσης απόλυτη απόδειξη του γεγονότος ότι ένας πολύ αναπτυγμένος οικονομικός χώρος, όπως ο δικός μας, μπορεί να συνοδεύεται από εξίσου υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα.», δήλωσε ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλασσίων Υποθέσεων και Αλιείας Κ. Βέλα.

 

AΠΕ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress