«Ανάσα» για την ύδρευση της Πάτμου

Νέο δίκτυο ύδρευσης θα κατασκευαστεί στην Πάτμο, γεγονός που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής που έχει ανάγκη το νησί.

Το έργο, με σημερινή απόφαση του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 και θα υλοποιηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ, ύψους 2.410.000 ευρώ.

Παράλληλα, λύση δίνεται και στο θέμα ύδρευσης της νησίδας Μαράθι, με την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος αφαλάτωσης.

Το δίκτυο ύδρευσης στην Σκάλα της Πάτμου, μεταξύ άλλων, θα απαλλάξει τους κατοίκους του νησιού από τους επιβλαβείς για την υγεία αμιαντοσωλήνες, με τους οποίους είναι κατασκευασμένο το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, πρόβλημα που έχει ταλανίσει επί σειρά ετών τον Δήμο Πάτμου.

Επιπλέον, η παλαιότητα του δικτύου προκαλεί συχνές θραύσεις που έχουν επίπτωση στην ποιότητα του πόσιμου νερού. Λόγω της εξαιρετικής σοβαρότητας του έργου και σε συνεννόηση με τον Δήμο, προτάθηκε από τον ίδιο τον περιφερειάρχη η ένταξή του στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας και η κατασκευή του προβλέπεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου εξαμήνου του 2017.

Το νέο δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί σε όλους τους δρόμους εντός του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών αποθήκευσης (200 κυβικών και 500 κυβικών), αντλιοστάσιο παροχής και ανακατασκευή των συνδέσεων με το νέο δίκτυο ύδρευσης.

Παράλληλα, με απόφαση του κ. Γ. Χατζημάρκου, στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020 εντάσσεται και το έργο Εγκατάσταση συνδυασμένου συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού, στο νησάκι Μαράθι, δημόσιας δαπάνης 236.340 ευρώ.

Το έργο θα δώσει τέλος στην αγωνία των κατοίκων του νησιού και των επισκεπτών του για την επάρκεια νερού. Η μονάδα αφαλάτωσης, που θα ηλεκτροδοτείται με αυτόνομο φωτοβολταϊκό σταθμό, θα δίνει 12 μ3 πόσιμο νερό ημερησίως. Η κατασκευή του έργου θα ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2017.

Τα δύο έργα ύδρευσης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 2,6 εκατομμυρίων ευρώ, εντάσσονται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της Περιφερειακής Συνοχής» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

AΠΕ

Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress